Как можем да помогнем?

Как да направя стоп или лимит поръчки в Trading Station?

Стоп и лимит поръчки се правят от прозореца "Отворени позиции" въз основа на общия размер на позициите за даден символ.

За да поставите стоп или лимит поръчка:

  1. От прозореца "Отворени позиции" щракнете с десния бутон на мишката върху позициите за символа и изберете "Stop/Limit".
  2. Ще се появи прозорецът "Stop/Limit". Актуализирайте всички полета, свързани с вашите стоп и лимит поръчки, включително курсът на стоп и/или лимит поръчка.
  3. Щракнете върху "OK", за да изпратите своята чакаща поръчка, която ще бъде изпълнена, след като бъдат достигнати цените на стоп или лимит поръчките.
  4. След като бъдат подадени, поръчките ще се показват в колоните за стоп и/или лимит поръчки, докато позициите не бъдат затворени.

FXCM ВИДЕОБИБЛИОТЕКА{.cb-video.cboxElement}

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}