Как можем да помогнем?

Какво представлява индикаторът Speculative Sentiment (SSI)?

Индикаторът Speculative Sentiment (SSI) е мощен контравариантен индикатор, който може да ви помогне да откриете възможности за търговия, като оценява позиционирането на трейдърите и настроенията на валутния пазар. Ако мнозинството от трейдърите са с дълги позиции, тенденцията на контрарианския индикатор е към къси позиции и той ще предпочете позиция, която е противоположна на тази на тълпата.

Индикаторът SSI показва дали общите поръчки са нетно дълги или къси и с колко позиционирането е изкривено към едната страна на пазара. Ако има повече дълги поръчки, отколкото къси, съотношението е положително и тенденцията е към продажба. Например, ако съотношението SSI за EUR/USD е 2,0, това означава, че има 2 дълги поръчки за всяка къса.

Ако числото е отрицателно, значи има повече къси поръчки, отколкото дълги, и тенденцията е към покупка. Например, ако съотношението SSI за EUR/USD е -1,5, това означава, че има 1,5 къси поръчки за всяка дълга.

Ако все още нямате сметка, но искате да получите достъп до индикатора SSI, можете да сега.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}