Как можем да помогнем?

JP Shares

Базовите акции на JP Shares се търгуват на Токийската фондова борса. Могат да бъдат идентифицирани по .jp в края на тикер символа.

Часове за търговия

Кликвайки тук, ще можете да намерите часовете за търговия.
Моля, обърнете внимание, че с настъпването на лятното часово време е възможно да има промяна в тези часове. Празничното работно време ще бъде обявено тук.

Спред
JP Shares имат променлив спред, който се разширява и стеснява в зависимост от пазарните условия.

Максимален размер на договора
Максималният брой договори за едно кликване (сделка) за JP Shares е 5 000.

Брой договори на FXCM към една акция
10 FXCM договора за JP Shares в момента са еквивалентни на 1 акция.

Минимална цена на пип (стойност)
JP Shares имат минимална цена от 0.1 JPY на пип. Стойността на пип може да бъде различна, ако акаунтът Ви е деноминиран в друга валута. Повече информация за стойностите можете да намерите в прозореца „Simple Dealing Rates" („Обикновени курсове на търгуване") в Trading Station.

Пип позицията е показана по-долу. Всяко движение на цената от 1.0 при JP Share е 1 пип.

Символ на продукта/тикер
JP Shares се идентифицират на основната борса чрез цифрови тикери.

Изисквания за маржин
Ливъриджът на JP Shares е от 5:1 и може да варира в зависимост от продукта. Маржинът се актуализира ежедневно след затваряне на пазара като процент от курса в края на деня.

Да вземем за пример следното: курсът на акцията е 200,00 по време на пазарната пауза и изискването за маржин за конкретния инструмент е 5% - маржинът на договор ще бъде актуализиран до 1 JPY.
Прочете материала в страницата за маржин относно подробности за целевите маржин проценти за всеки инструмент.

Овърнайт финансиране/Дивиденти/Удръжки
JP Shares имат разходи за финансиране (Rollover).

Какви са разходите за финансиране на ДЗР върху акции?

Корекциите на дивиденти ще бъдат приложени в навечерието на датата на изтичане на дивидентите на основната акция и ще бъдат отразени във Вашето извлечение.

Друга информация
FXCM предлага микро договори за акции, при които пип цената на позицията Ви може да бъде по-малка от 0,01 CCY или да не е кратна на 0,01 CCY.

Моля, обърнете внимание, че всички изчисления на печалба или загуба се извършват и кредитират/дебитират до две десетични цифри, поради което може да бъде необходимо закръгляне нагоре или надолу.

Графики
Всички исторически графики на ДЗР върху акции/ETF следва да бъдат разглеждани като индикативни. FXCM съхранява данни за сделки с най-активните акции, следователно може да предостави на платформите графики Bid/Ask. Въпреки това, за повечето ДЗР върху акции и ETF, FXCM използва данни за борсови транзакции, посочващи цените, при които продавач и купувач се срещат на основната борса. Борсовите транзакционни данни имат няколко разлики спрямо тези на дилинг сделките и не могат да служат за потвърждение на търговия, основана на необменни сделки. Моля, винаги използвайте за референция прозореца с тарифи на платформата за дилинг цени в реално време.

Ограничения за търговия
Поради пазарните условия някои ДЗР върху акции могат да имат ограничения за търговия, които подлежат на промяна без предизвестие. Кликнете тук за повече информация.

Корпоративни действия
В случай на корпоративни действия като, но не само, разделяне на акции, обратно разделяне на акции, сливания и разделяния, FXCM ще определи в съответствие с пазарната практика подходящата корекция, ако такава е необходима, която да бъде направена в текущата договорна стойност или договорно количество на всички отворени позиции, за да се запази икономическият еквивалент на Вашата позиция или да се отрази ефектът от събитието върху съответната базова акция.

FXCM има за цел да отваря и затваря пазарите възможно най-близо до обявените часове за търговия, но в случай на определени корпоративни действия FXCM може да наложи търговски ограничения, да забави отварянето на пазара или да ускори затварянето му. В зависимост от конкретното корпоративно действие всички отворени позиции могат потенциално да бъдат ликвидирани и/или висящите входни поръчки, стопове и лимити, свързани с инструмента, да бъдат отменени. В този случай ще е необходимо клиентите да създадат друга позиция, ако желаят, и/или да въведат нови стопове и лимити.

За повече информация относно предстоящи корпоративни действия и третирания посетете нашите често задавани въпроси на адрес:

Single Share CFDs Corporate Actions

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}