Как можем да помогнем?

VOLX

Базовият инструмент на VOLX е фючърсът Mini VIX

Mini VIX е марка за услуги на Cboe Exchange, Inc. или нейните филиали.

Индексът за волатилност на CBOE (VIX) е актуална пазарна оценка на очакваната волатилност.
VIX се изчислява по формула за извеждане на очакваната волатилност чрез осредняване на претеглените цени на излезлите от парите puts и calls опции (опции) върху S&P 500.

Маржин изисквания
За да видите текущите изисквания за маржин, посетете линка по-долу: https://www.fxcm.com/bg/margin-updates/

Часове за търговия, изтичане и референтен месец

Моля, натиснете тук за часовете за търговия. Моля, обърнете внимание, че часовете могат да се променят в зависимост от лятното часово време. Всички празнични часове ще бъдат публикувани тук. Датите на изтичане на валидността на FXCM и текущият референтен месец за VOLX се намират в FXCM CFD Expiration PDF.

Ако имате отворена позиция, референтният месец, в който търгувате, няма да бъде променен, въпреки че датите на изтичане могат да бъдат променени. Предстоящите референтни месеци могат да бъдат променени без предварително уведомление. Моля, уверете се, че сте наясно кой референтен месец се ценообразува в момента, преди да отворите сделка.

Клиентите, които държат отворена позиция на "изтичане на срока на валидност на FXCM", ще бъдат затворени при нашата bid/offer в 17:00 ч. нюйоркско време за VOLX, което означава, че клиентът ще реализира всички плаващи P/L в момента на затварянето ѝ. Когато VOLX изтече, всички висящи поръчки за влизане и стоп/лимитни поръчки, които са свързани с изтичащия договор, ще бъдат анулирани. Клиентите ще трябва да създадат отново друга позиция, ако желаят, след изтичането на срока и да въведат отново Стоп и Лимитирани поръчки към новата отворена позиция.

Целеви спред
VOLX има целеви спред от 0,6 пипса/пункта.

Максимален размер на договора
Максималният брой договори за едно кликване (сделка) за VOLX е 5 000.

Минимална цена на пипса (стойност)
VOLX има минимална стойност от $0,10 на пип (Стойността на пип може да е различна, ако сметката ви е деноминирана в друга валута. Моля, вижте прозореца Simple Dealing Rates в Trading Station за тази стойност)

Местоположението на пипса/пункта е показано на диаграмата. Всяко движение на цената от 0,01 на VOLX е 1 пип/пункт. Ценообразуването на FXCM показва два допълнителни знака след десетичната запетая - идеално за скалпери на бързо променящ се пазар.

Брой на договорите на FXCM, които се равняват на 1 фючърс
понастоящем 10 договора FXCM VOLX се равняват на един фючърс Mini VIX.

Друга информация
VOLX няма разходи за финансиране (Роловър)

Няма минимално стоп разстояние

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}