Как можем да помогнем?

UK100

Базовият инструмент на UK100 е фючърс на индекса FTSE 100. Този FTSE 100 е индекс на 100-те компании, регистрирани на Лондонската фондова борса, с най-висока пазарна капитализация. В индексите на FTSE цените на акциите са претеглени по пазарна капитализация, така че по-големите компании имат по-голям принос за индекса, отколкото по-малките. Примери: GlaxoSmithKline, HSBC, Shell и др.

Изисквания за маржин

Изискванията за маржин могат да се различават в зависимост от вида на сметката и могат да бъдат разгледани в прозорците за дилърски курсове и за създаване на поръчки на Trading stationили като кликнете тук.

Часове за търговия

Моля, [кликнете тук][1] за часовете за търговия. Моля, имайте предвид обаче, че часовете могат да се променят в зависимост от лятното часово време. Също така, срокът на валидност на индексните продукти на FXCM не изтича, но индексите на FXCM няма да бъдат отворени за търговия по време на [празници][2], в които референтните пазари са затворени.

Целеви спред

Целевият спред на индекса UK100 е 1,5 пипса/пункта.

Максимален размер на договора

Максималният брой договори за едно кликване (сделка) за UK100 е 4000.

Минимална цена на пип (стойност)

UK100 има минимална стойност от 0,10 GBP на пункт (Стойността на пункт може да е различна, ако сметката Ви е деноминирана в друга валута. Моля, вижте прозореца Simple Dealing Rates в Trading Station за тази стойност).

Местоположението на пипса/пункта е показано по-долу. Всяко движение на цената от 1,0 на UK100 е 1 пип/пункт. Ценообразуването на FXCM показва допълнителни десетични знаци - идеално за скалпери на бързо променящ се пазар.

Брой на договорите на FXCM, които се равняват на 1 фючърс

в момента 100 договора FXCM UK100 се равняват на един фючърс FTSE 100.

Друга информация

UK100 има разходи за финансиране (роловър). За допълнителна информация относно разходите за финансиране, кликнете тук. Приложимо за повечето парични индекси, корекциите на дивидентите ще се прилагат в навечерието на датата на излизане на дивидентите на съставните членове на съответния индекс. Корекцията ще бъде отразена във вашето извлечение. За допълнителна информация относно дивидентите кликнете тук.

С новото подобрено изпълнение на FXCM няма минимално стоп разстояние.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}