Как можем да помогнем?

SPX500

Базовият инструмент на SPX500 е E-Mini S&P 500 Future. Борсовият индекс S&P 500, включва 500 американски компании с голяма пазарна капитализация, покриващи около 75% от американския пазар на акции по капитализация. Примери: Delta, eBay, Halliburton, Yum! Brands и др. Индексът S&P 500 е разработен и продължава да се поддържа от S&P Dow Jones Indices, собственост на McGraw Hill Financial, която публикува много борсови индекси, като S&P Midcap 400, S&P Small Cap 600 и S&P Composite 1500.

Изисквания за маржин

Изискванията за маржин могат да се различават в зависимост от вида на сметката и могат да бъдат разгледани в прозорците за дилърски курсове и за създаване на поръчки на Trading station или като кликнете тук.

Часове за търговия

Моля, [кликнете тук][1] за часовете за търговия. Моля, имайте предвид обаче, че часовете могат да се променят в зависимост от лятното часово време. Срокът на валидност на индексните продукти на FXCM не изтича, но индексите на FXCM няма да бъдат отворени за търговия по време на [празници][2], в които референтните пазари са затворени.

Целеви спред

Целевият спред на индекса SPX500 е 5 пипса/пункта.

Максимален размер на договора

Максималният брой договори за едно кликване (сделка) за SPX500 е 5000.

Минимална цена на пип (стойност)

SPX500 има минимална стойност от 0,10 USD на пункт (Стойността на пункт може да е различна, ако сметката ви е деноминирана в друга валута. Моля, вижте прозореца Simple Dealing Rates в Trading Station за тази стойност).

Местоположението на пип/пункта е показано по-долу. Всяко ценово движение от 0,1 на SPX500 е 1 пип/пункт. Ценообразуването на FXCM показва допълнително място след десетичната запетая - идеално за скалпери на бързо променящ се пазар.

Брой на договорите на FXCM, които се равняват на 1 фючърс

В момента 50 договора FXCM SPX500 се равняват на един фючърс E-mini S&P.

Друга информация

SPX500 има разходи за финансиране (роловър). За допълнителна информация относно разходите за финансиране, кликнете тук. Приложимо за повечето парични индекси, корекциите на дивидентите ще се прилагат в навечерието на датата на излизане на дивидентите на съставните членове на съответния индекс. Корекцията ще се появи в извлечението ви. За допълнителна информация относно дивидентите кликнете тук.

С новото подобрено изпълнение на FXCM няма минимално стоп разстояние.

ПАЗАРНИТЕ ДАННИ НА CME GROUP СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПО ЛИЦЕНЗ КАТО ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОДУКТИ НА FXCM. CME GROUP НЯМА НИКАКВА ДРУГА ВРЪЗКА С ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ НА FXCM, ИЗБРОЕНИ ПО-ГОРЕ, И НЕ СПОНСОРИРА, НЕ ОДОБРЯВА, НЕ ПРЕПОРЪЧВА И НЕ ПРОМОТИРА НИКАКВИ ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ НА FXCM. CME GROUP НЯМА НИКАКВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ НА FXCM. CME GROUP НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА И/ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА ВСИЧКИ ПАЗАРНИ ДАННИ, ЛИЦЕНЗИРАНИ ЗА FXCM, И НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ГРЕШКИ, ПРОПУСКИ ИЛИ ПРЕКЪСВАНИЯ В ТЯХ. НЯМА ТРЕТИ СТРАНИ, КОИТО ДА СЕ ПОЛЗВАТ ОТ КАКВИТО И ДА БИЛО СПОРАЗУМЕНИЯ ИЛИ ДОГОВОРЕНОСТИ МЕЖДУ CME GROUP И FXCM.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}