Как можем да помогнем?

JPN225

Базовият инструмент на JPN225 е фючърсът на Nikkei 225 USD. Този Nikkei 225 е референтният индекс на фондовия пазар за Токийската фондова борса (TSE).

Маржин изисквания

Изискванията за маржин могат да се различават в зависимост от вида на сметката и могат да бъдат разгледани в прозорците за дилърски курсове и за създаване на поръчки на Trading station или като кликнете тук.

Часове за търговия

Моля, [кликнете тук][1] за часовете за търговия. Моля, имайте предвид обаче, че часовете могат да се променят в зависимост от лятното часово време. Също така, срокът на валидност на индексните продукти на FXCM не изтича, но индексите на FXCM няма да бъдат отворени за търговия по време на [празници][2], в които референтните пазари са затворени.

Целеви спред

Целевият спред на JPN225 е 10 пипса/пункта.

Размер на договора

Минималният брой договори на клик (сделка) за JPN225 е 1, а максималният брой договори на клик (сделка) за JPN225 е 5 000

Минимална цена на пипса (стойност)

Минималната стойност на JPN225 е 1 йена на пункт (Стойността на пункт може да е различна, ако сметката ви е деноминирана в друга валута. Моля, вижте прозореца Simple Dealing Rates в Trading Station за тази стойност).

Местоположението на пипса/пункта е показано по-долу. Всяко движение на цената на JPN225 с 1,0 е 1 пип/пункт. Ценообразуването на FXCM показва допълнителни десетични знаци - идеално за скалпери на бързо променящ се пазар.

Брой на договорите на FXCM, които се равняват на 1 фючърс

550 договора FXCM JPN225 са приблизително равни на един фючърс за Nikkei 225 USD.

Друга информация

JPN225 има разходи за финансиране (Роловър). Приложимо за повечето парични индекси, корекциите на дивидентите ще се прилагат в навечерието на датата на излизане на дивидентите на съставните членове на съответния индекс. Корекцията ще бъде отразена във вашето извлечение.

С новото подобрено изпълнение на FXCM няма минимално стоп разстояние.

ПАЗАРНИТЕ ДАННИ НА CME GROUP СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПО ЛИЦЕНЗ КАТО ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОДУКТИ НА FXCM. CME GROUP НЯМА НИКАКВА ДРУГА ВРЪЗКА С ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ НА FXCM, ИЗБРОЕНИ ПО-ГОРЕ, И НЕ СПОНСОРИРА, НЕ ОДОБРЯВА, НЕ ПРЕПОРЪЧВА И НЕ ПРОМОТИРА НИКАКВИ ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ НА FXCM. CME GROUP НЯМА НИКАКВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ НА FXCM. CME GROUP НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА И/ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА ВСИЧКИ ПАЗАРНИ ДАННИ, ЛИЦЕНЗИРАНИ ЗА FXCM, И НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ГРЕШКИ, ПРОПУСКИ ИЛИ ПРЕКЪСВАНИЯ В ТЯХ. НЯМА ТРЕТИ СТРАНИ, КОИТО ДА СЕ ПОЛЗВАТ ОТ КАКВИТО И ДА БИЛО СПОРАЗУМЕНИЯ ИЛИ ДОГОВОРЕНОСТИ МЕЖДУ CME GROUP И FXCM.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}