Как можем да помогнем?

HKG33

Базовият инструмент на HKG33 е фючърсът на Hang Seng. Индексът Hang Seng е референтният индекс на фондовия пазар в Хонконг. Създадени са четири подиндекса, за да се направи индексът по-ясен и да се класифицират съставните акции в четири различни сектора. Съставните акции на HSI са общо 50. Към 17 юни 2013 г. те са: Hang Seng Finance Sub-index, Hang Seng Utilities Sub-index, Hang Seng Properties Sub-index, Hang Seng Commerce & Industry Sub-index.

Маржин изисквания

Изискванията за маржин могат да се различават в зависимост от вида на сметката и могат да бъдат разгледани в прозорците за дилърски курсове и за създаване на поръчки на Trading station или като кликнете тук.

Часове за търговия

Моля, кликнете тук за часовете за търговия. Моля, имайте предвид обаче, че часовете могат да се променят в зависимост от лятното часово време. Също така, срокът на валидност на индексните продукти на FXCM не изтича, но индексите на FXCM няма да бъдат отворени за търговия по време на празници, в които референтните пазари са затворени.

Целеви спред

HKG33 има целеви спред от 9 пипса/пункта.

Максимален размер на договора

Максималният брой договори за едно кликване (сделка) за HKG33 е 300.

Минимална цена на пипса (стойност)

HKG33 има минимална стойност от 1 HKD на пункт (Стойността на пункт може да е различна, ако сметката ви е деноминирана в друга валута. Моля, вижте прозореца Simple Dealing Rates в Trading Station за тази стойност).

Местоположението на пипса/пункта е показано по-долу. Всяко движение на цената от 1,0 на HKG33 е 1 пип/пункт. Ценообразуването на FXCM показва допълнителни десетични знаци - идеално за скалпери на бързо променящ се пазар.

Брой на договорите на FXCM, които се равняват на 1 фючърс

в момента 50 FXCM HKG33 договора се равняват на един фючърс Hang Seng.

Друга информация

HKG33 има разходи за финансиране (роловър). За допълнителна информация относно разходите за финансиране, кликнете тук. Приложимо за повечето парични индекси, корекциите на дивидентите ще се прилагат в навечерието на датата на излизане на дивидентите на съставните членове на съответния индекс. Корекцията ще бъде отразена във вашето извлечение. За допълнителна информация относно дивидентите кликнете тук.

С новото подобрено изпълнение на FXCM няма минимално стоп разстояние.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}