Как можем да помогнем?

GER30

Базовият инструмент на GER30 е фючърсът на индекса DAX. DAX е борсов индекс на сините чипове, състоящ се от 40-те най-големи германски компании, търгувани на Франкфуртската фондова борса: Примери за това са BASF, SAP, Bayer, Allianz и др. Моля, обърнете внимание, че преди 20 септември 2021 г. DAX имаше 30 съставни части и поради технически ограничения името на символа понастоящем остава GER30.

Изисквания за маржин

Изискванията за маржин могат да се различават в зависимост от вида на сметката и могат да бъдат разгледани в прозорците за дилърски курсове и за създаване на поръчки на Trading station или като кликнете тук.

Часове за търговия

Моля, кликнете тук за часовете за търговия. Моля, имайте предвид обаче, че часовете могат да се променят в зависимост от лятното часово време. Също така, срокът на валидност на индексните продукти на FXCM не изтича, но индексите на FXCM няма да бъдат отворени за търговия по време на празници, в които референтните пазари са затворени.

Целеви спред

Целевият спред на GER30 е 1,3 пипса/пункт.

От 11 февруари 2019 г. GER30 има удължено време за търговия (00:30 - 7:00 GMT).
Моля, имайте предвид, че по време на удължените часове спредовете могат да се разширят, а ликвидността да бъде по-тънка. Моля, отделете време да разгледате внимателно тази информация, преди да решите да търгувате през удължените часове.

Максимален размер на договора

Максималният брой договори за едно кликване (сделка) за GER30 е 1 000.

Минимална цена на пипса (стойност)

GER30 има минимална стойност от 0,10 евро на пункт (Стойността на пункт може да е различна, ако сметката ви е деноминирана в друга валута. Моля, вижте прозореца Simple Dealing Rates в Trading Station за тази стойност).

Местоположението на пипса/пункта е показано по-долу. Всяко движение на цената от 1,0 на GER30 е 1 пип/пункт. Ценообразуването на FXCM показва допълнителни десетични знаци - идеално за скалпери на бързо променящ се пазар.

Брой на договорите на FXCM, които се равняват на 1 фючърс

В момента 250 FXCM GER30 договора са еквивалентни на един фючърс на индекса DAX.

Друга информация

GER30 има разходи за финансиране (Роловър). За допълнителна информация относно разходите за финансиране кликнете тук. Що се отнася до дивидентите, GER30 е индекс с обща възвръщаемост, така че дивидентите се реинвестират в индекса.

С новото подобрено изпълнение на FXCM няма минимално стоп разстояние.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}