Как можем да помогнем?

EUSTX50

Базовият инструмент на EUSTX50 е фючърсът на Euro Stoxx 50. Euro Stoxx 50 е индекс на европейските котирани акции, разработен от Stoxx Ltd, доставчик на индекси, собственост на Deutsche Börse, и съдържа най-големите компании в Европа (т.е. Allianz, Inditex, и др)

Изисквания за маржин

Изискванията за маржин могат да се различават в зависимост от вида на сметката и могат да бъдат разгледани в прозорците за дилърски курсове и за създаване на поръчки на Trading station или като кликнете тук.

Часове за търговия

Моля, [кликнете тук][1] за часовете за търговия. Моля, имайте предвид обаче, че часовете могат да се променят в зависимост от лятното часово време. Също така, срокът на валидност на индексните продукти на FXCM не изтича, но индексите на FXCM няма да бъдат отворени за търговия по време на [празници][2], в които референтните пазари са затворени.

Целеви спред

Целевият спред на EUSTX50 е 1,9 пипса/пункта.

Максимален размер на договора

Максималният брой договори за едно кликване (сделка) за EUSTX50 е 5000.

Минимална цена на пип (стойност)

EUSTX50 има минимална стойност от 0,10 EUR на пункт (Стойността на пункт може да е различна, ако сметката ви е деноминирана в друга валута. Моля, направете справка за тази стойност в прозореца Simple Dealing Rates в Trading Station).

Местоположението на пипса/пункта е показано по-долу. Всяко движение на цената от 1,0 на EUSTX50 е 1 пип/пункт. Ценообразуването на FXCM показва допълнителни десетични знаци - идеално за скалпери на бързо променящ се пазар.

Брой на договорите на FXCM, които се равняват на 1 фючърс

В момента 100 договора FXCM EUSTX50 се равняват на един фючърс на индекса EURO STOXX.

Друга информация

EUSTX50 има разходи за финансиране (роловър). За допълнителна информация относно разходите за финансиране, кликнете тук. Приложимо за повечето парични индекси, корекциите на дивидентите ще се прилагат в навечерието на датата на излизане на дивидентите на съставните членове на съответния индекс. Корекцията ще бъде отразена във вашето извлечение. За допълнителна информация относно дивидентите кликнете тук.

С новото подобрено изпълнение на FXCM няма минимално стоп разстояние.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}