Как можем да помогнем?

AUS200

Базовият инструмент на AUS200 е ASX SPI 200 Future. S&P/ASX 200 измерва представянето на 200-те най-големи акции, отговарящи на изискванията на индекса, регистрирани на Австралийската фондова борса, по коригирана с плаващите активи пазарна капитализация.

Маржин изисквания

Изискванията за маржин могат да се различават в зависимост от вида на сметката и могат да бъдат разгледани в прозорците за дилърски курсове и за създаване на поръчки на Trading station или като кликнете тук.

Часове за търговия

Моля, кликнете тук за часовете за търговия.

Имайте предвид обаче, че часовете могат да се променят в зависимост от лятното часово време. Също така, срокът на валидност на индексните продукти на FXCM не изтича, но индексите на FXCM няма да бъдат отворени за търговия по време на празници, в които референтните пазари са затворени.

Целеви спред

Целевият спред на AUS200 е 1,6 пипса/пункта.

Максимален размер на договора

Максималният брой договори за едно кликване (сделка) за AUS200 е 5 000.

Минимална цена на пип (стойност)

AUS200 има минимална стойност от 0,10 AUD на пункт (Стойността на пункт може да е различна, ако сметката Ви е деноминирана в друга валута. Моля, вижте прозореца Simple Dealing Rates в Trading Station за тази стойност).

Местоположението на пип/пункта е показано по-долу. Всяко движение на цената от 1,0 на AUS200 е 1 пип/пункт. Ценообразуването на FXCM показва допълнителни десетични знаци - идеално за скалпери на бързо променящ се пазар.

Брой на договорите на FXCM, които се равняват на 1 фючърс

В момента 250 FXCM AUS200 договора са еквивалентни на един фючърс на индекса ASX/SPI 200.

Друга информация

AUS200 има разходи за финансиране (роловър). За допълнителна информация относно разходите за финансиране, кликнете тук. Приложимо за повечето парични индекси, корекциите на дивидентите ще се прилагат в навечерието на датата на излизане на дивидентите на съставните членове на съответния индекс. Корекцията ще бъде отразена във вашето извлечение. За допълнителна информация относно дивидентите кликнете тук.

С новото подобрено изпълнение на FXCM няма минимално стоп разстояние.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}