Как можем да помогнем?

USEquities

Кошницата USEquities е уникален продукт, който обединява в един инструмент индексите US30, SPX500, NAS100 и US2000 и представлява бенчмарк, предназначен да отразява промяната в стойността на целия американски пазар на акции.

Индексът стартира на 2 януари 2019 г. при стойност от 2 000 щатски долара. Той представлява промените в стойността от началото, на позиция от 500 USD във всеки от компонентите.

Изисквания за марж

За да видите текущите изисквания за маржин, посетете следния линк:
https://www.fxcm.com/bg/margin-updates/

Часове за търговия

Вижте PDF документа за часовете за търговия с FXCM CFD на адрес:

https://docs.fxcorporate.com/user-guide/FXCMCFDTradingHours.pdf

Имайте предвид обаче, че часовете могат да се променят в зависимост от лятното часово време. Също така, срокът на валидност на индексните продукти на FXCM не изтича, но индексите на FXCM няма да бъдат отворени за търговия по време на празници, в които референтните пазари са затворени.

Максимален размер на договора

Максималният брой договори за едно кликване (сделка) за USEquities е 200.

Минимална цена (стойност)

USEquities има минимална стойност от 1 USD на пункт (Стойността на пункт може да е различна, ако сметката Ви е деноминирана в друга валута. Моля, вижте прозореца Simple Dealing Rates в Trading Station за тази стойност).

Местоположението на пипса/пункта е показано на диаграмата. Всяко движение на цената от 1,0 на USEquities е 1 пип/пункт.

Друга информация

USEquities има разходи за финансиране (Роловър). Приложимо за повечето парични индекси, корекциите на дивидентите ще се прилагат в навечерието на датата на излизане на дивидентите на съставните членове на съответния индекс. Корекцията ще бъде отразена във вашето извлечение. За повече информация относно финансовите разходи и дивидентите, моля, вижте:

Научете повече за Разходи за Финансиране
Научете повече за Дивиденти

Забележка: Когато отделен компонент (US30, NAS100, SPX500 или US2000) има корекция на дивидентите, тогава USEquities също ще има такава корекция.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}