Как можем да помогнем?

Къде мога да получа достъп до моите връзки за изтегляне?

След като завършите процеса на поръчка, ще ви бъде представена връзката за изтегляне на вашето приложение. Щракването върху тази връзка изтегля файловете, които са ви необходими, за да използвате приложението си. Връзката за изтегляне на вашето приложение се намира в раздела "Вашата поръчка" на страницата за потвърждение, която се показва, след като изпратите поръчката си.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}