Как можем да помогнем?

Купих приложение, в което се казва, че ми е необходим регистрационен ключ. Къде е той?

Регистрационният ви ключ е изпратен в имейл, отделен от потвърждението за покупка. Моля, проверете електронната си поща за съобщение със заглавие на темата: FXCM: Your Registration Key

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}