Как можем да помогнем?

Как да използвам моето приложение?

Разархивирайте zip файла, който сте получили при изтеглянето на приложението. Така ще откриете текстов файл, наречен "Getting Started.pdf" Този документ съдържа обща информация, която обяснява как да използвате приложението и да регулирате настройките му.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}