Как можем да помогнем?

Как да инсталирам моето приложение?

Всяко приложение включва собствени инструкции за инсталиране, които съдържат и обща информация за това как да използвате приложението. След като изтеглите дадено приложение, разархивирайте изтегления файл, за да откриете текстовия файл с инструкции за инсталиране ("installation-instructions.txt").

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}