Как можем да помогнем?

Как да получа достъп до моята връзка за изтегляне на по-късна дата?

Ако трябва да изтеглите файловете на приложението си по някое време в бъдеще, моля, направете справка с първоначалния имейл за потвърждение на поръчката. Този имейл за потвърждение ви е бил изпратен малко след като сте подали поръчката си.

Темата на имейла следва следния формат: "поръчка FXCM-XXX от FXCM", където X представлява Вашия уникален номер на поръчката.

Можете също така да щракнете върху връзката "Моите приложения", на началната страница на FXCM Apps, за да получите достъп до предварително закупени приложения.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}