Как можем да помогнем?

FED30D

Базовият инструмент на FED30D е 30-дневният фючърс върху федерални фондове на CME. Терминът "лихвен процент по федералните фондове" се отнася до целевия лихвен процент, определен от Федералния комитет по операциите на открития пазар (FOMC). 30-дневните фючърси върху федералните фондове са един от най-широко използваните инструменти за хеджиране на краткосрочния лихвен риск

Изисквания за марж

Изискванията за маржин могат да се различават в зависимост от вида на сметката и могат да бъдат разгледани в прозорците за Dealing Rates и за създаване на поръчки в Trading station или като кликнете върху тук.

Часове за търговия, изтичане и референтен месец

Моля, кликнете тук за часовете за търговия. Моля, имайте предвид обаче, че часовете могат да се променят в зависимост от лятното часово време. Всички празнични часове ще бъдат публикувани тук. Датите на изтичане на валидността на FXCM и текущият референтен месец за FED30 се намират в FXCM CFD Expiration PDF.

Ако имате отворена позиция, референтният месец, в който търгувате, няма да бъде променен, въпреки че датите на изтичане могат да бъдат променени. Предстоящите референтни месеци могат да бъдат променени без предварително уведомление. Моля, уверете се, че сте наясно кой референтен месец се ценообразува в момента, преди да отворите сделка.

Клиентите, които държат отворена позиция на "изтичане на срока на валидност на FXCM", ще бъдат затворени по нашата offer/bid в 17:00 ч. нюйоркско време за FED30, което означава, че клиентът ще реализира всички плаващи P/L в момента на затварянето. Когато FED30 изтече, всички висящи входни поръчки и стоп/лимитни поръчки, които са свързани с изтичащия договор, ще бъдат анулирани. Клиентите ще трябва да създадат отново друга позиция, ако желаят, след изтичане на срока и да въведат отново Стоп и Лимит поръчки към новата отворена позиция.

Целеви спред

Целевият спред на FED30 е 2,0 пипса/пункта.

Максимален размер на договора

Максималният брой договори за едно кликване (сделка) за FED30 е 500.

Минимална цена на пипса (стойност)

FED30 има минимална стойност от 0,10 USD на пункт (Стойността на пункт може да е различна, ако сметката Ви е деноминирана в друга валута. Моля, вижте прозореца Simple Dealing Rates в Trading Station за тази стойност).

Местоположението на пипса/пункта е показано по-долу. Всяко движение на цената от 0,01 на FED30 е 1 пип/пункт. Ценообразуването на FXCM показва допълнително място след десетичната запетая - идеално за скалпери на бързо променящ се пазар.

Брой договори на FXCM, които се равняват на 1 фючърс

417 договора FXCM FED30 в момента са равностойни на един 30-дневен фючърс на Fed Funds

Друга информация

FED30 няма разходи за финансиране (Роловър).

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}