Как можем да помогнем?

Каква е възможността за подобряване на цените?

Ако по-добра цена [от първоначално предложената] стане достъпна преди изпълнението на Вашата сделка, FXCM винаги ще Ви предостави най-добрата налична цена. Когато поръчката се изпълни на по-добра или по-изгодна цена от заявената от вас, това се счита за Подобрение на цената. FXCM препоръчва в повечето случаи да отваряте и затваряте сделки, като използвате лимит и лимит входни поръчки. Предимството на тези типове поръчки е, че гарантирано ще получите заявената от вас цена или по-добра, без да получавате отрицателен слипидж. Най-вероятните моменти за получаване на положителен слипидж ще бъдат около новините, по време на пропуските през уикенда и като цяло при бързо движещи се пазарни условия.

Можете да видите нашите статистически данни за подобряване на цената тук.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}