Как можем да помогнем?

Какво мога да направя, ако не съм съгласен с изпълнението на моята сделка?

Ако имате запитване относно изпълнението на дадена сделка, моля кликнете тук, за да видите нашата информация за запитване относно търговска сделка.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}