Как можем да помогнем?

Моята чакаща поръчка не се отвори на цената, която съм избрал, защо?

FXCM предприема необходимите стъпки, за да гарантира, че сделките се изпълняват на посочената цена с възможно най-добър резултат за нашите клиенти. Поради бързо променящите се пазари понякога изпълнението на сделките може да бъде на цена, която вече не е най-добрата пазарна цена. Това е известно като слипидж.

FXCM предлага редица начини да помогне на клиентите да намалят риска при изпълнение на сделките. Един от начините може да бъде използването на инструмент, наречен Market Range. Той позволява на търговците да определят размера на позволения слипидж, като дефинират конкретен, индивидуално приемлив диапазон. Клиентът на FXCM има възможност да промени тази стойност до 0, за да гарантира, че не се допуска слипидж. Поръчката или се отваря на предварително определената цена, или изобщо не се изпълнява.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}