Как можем да помогнем?

Съществува ли максимален размер на поръчката за един търговски тикет?

FXCM няма ограничения за максималните размери на поръчките, но има максимален лимит за един тикет. Платформата Trading Station позволява размери на поръчките до 50 млн. на сделка за форекс позиции. Търговецът има възможност да търгува с поетапни размери на тикета от 50 милиона. За CFD продукти, моля, направете справка с нашето Ръководство за CFD за максималните размери на поръчките.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}