Как можем да помогнем?

Отворих пазарна поръчка, но не получих пазарната цена, която видях, защо?

FXCM предприема необходимите стъпки, за да гарантира, че изпълнението на котираните от нас цени осигурява на клиентите най-добрия възможен резултат. В някои случаи, поради бързо движещите се пазари, изпълнението може да бъде на цена, която вече не е исканата от клиентите. Това е известно като слипидж. В такива случаи типът на поръчката, количеството и конкретните инструкции за поръчката играят ключова роля за полученото изпълнение.

ПРИМЕРИ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОРЪЧКА ВКЛЮЧВАТ:

  • Поръчки Good 'Til Cancelled ("GTC"): Цялата ви поръчка ще бъде изпълнена на следващата(ите) налична(и) цена(и) в момента на получаването ѝ.
  • Поръчки Immediate or Cancel ("IOC"): Цялата поръчка или част от нея ще бъде изпълнена на следващата налична цена, а останалата част ще бъде анулирана, ако няма ликвидност за незабавно изпълнение на поръчката.
  • Поръчки Fill or Kill ("FOK"): Поръчката трябва да бъде изпълнена изцяло или изобщо да не бъде изпълнена.

В моменти, в които може да има потенциална възможност за приплъзване, търговецът може да приложи опцията Fill or Kill, която гарантира, че всички тикети ще бъдат изпълнени на конкретната цена, а ако това не е възможно, тогава няма да бъдат отворени никакви поръчки.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}