Как можем да помогнем?

Как се изпълняват поръчките

Стратегията за търговия ви помага да постигнете целите си за търговия. Но за да осъществите стратегията си, се нуждаете от правилните инструменти. FXCM предлага прости и сложни поръчки, които могат да бъдат персонализирани, за да отговорят на вашите търговски нужди. Познаването на начина на изпълнение на всяка поръчка е ключът към ефективната стратегия.

ПАЗАРНИ ПОРЪЧКИ

Пазарната поръчка ви позволява да влезете на пазара незабавно. Вие контролирате на каква цена да се изпълни поръчката и дали ви устройва "частично изпълнение" чрез настройките за тип поръчка и време на изпълнение:

 • Пазарен диапазон - когато стратегията ви е чувствителна към изпълнението на цената
  С функцията Market Range (Пазарен диапазон) определяте удобен диапазон от цени в пипсове, в който поръчката ви може да се изпълни. Ако поръчката ви може да се изпълни на цена в този диапазон (въз основа на наличната ликвидност), тя се изпълнява; ако не, тя се отменя.
 • На пазара - когато стратегията ви е по-чувствителна към пълното изпълнение на поръчката, отколкото към цената
  At Market осигурява сигурност на изпълнението, тъй като не ограничавате поръчката до конкретни цени: Просто искате да влезете на пазара на най-добрата налична цена (цени).

ВХОДНИ ПОРЪЧКИ

Когато текущата пазарна цена не е подходяща за вашата стратегия, входната поръчка ви позволява да влезете на пазара в определен момент в бъдещето. Посочвате цена над или под текущата пазарна цена. Ако пазарната цена достигне входната ви цена, поръчката ви се опитва да се изпълни като поръчка на пазара.

 • Лимит входна поръчка - купувате под или продавате над текущата пазарна цена
 • Стоп входна поръчка - купувате над или продавате под текущата пазарна цена
  Поръчките за стоп влизане гарантират изпълнение, но не гарантират определената цена. Поръчките с лимит вход се изпълняват само на входната цена или на по-добра цена. Ако най-добрата налична цена в момента на изпълнение не е на входната цена или по-добра, поръчката се нулира и изчаква изпълнение.

 • Поръчка за влизане в диапазон - Поръчката за влизане в диапазон се изпълнява подобно на поръчката за влизане със стоп; можете обаче да въведете диапазон (в пипсове) на отрицателен слипидж от входната цена, който потребителят е готов да приеме за поръчката. Диапазонът няма да ограничи положителния слипидж.
  След като се задейства, поръчката ще се опита да се изпълни на най-добрата налична цена в рамките на предписания диапазон. Ако поръчката не може да бъде изпълнена изцяло в рамките на предписания диапазон, тя няма да се изпълни и ще остане в режим на изчакване по сметката.

  След като пазарът се върне в рамките на предписания диапазон, поръчката отново ще се опита да се изпълни, в зависимост от наличната ликвидност.

  Помнете, че поръчките за влизане в диапазон не гарантират изпълнение, което прави видовете поръчки важен фактор при всяко решение за търговия.

СТОП И ЛИМИТ ПОРЪЧКИ

Вашата стратегия може да изисква да намалите загубите или да приберете печалбите в определен момент. Поръчките за стоп и лимит се изпълняват подобно на входните поръчки за стоп и лимит (вж. по-горе), но ви извеждат от пазара, а не ви вкарват в него. Лимит поръчки гарантират определената цена (или по-добра), докато стоп поръчките гарантират изпълнение, но не и конкретна цена.

ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

В зависимост от типа на поръчката, всяка поръчка предлага опции за времевата рамка, в която тази поръчка се изпълнява:

 • Ден - активира вашата поръчка за въвеждане само за текущия ден за търговия
  Дневните входни поръчки се анулират автоматично в 17:00 ч. ET (Ню Йорк).
 • GTC (Good 'Til Canceled) - гарантира, че цялата ви поръчка ще бъде изпълнена
  GTC поръчките могат да бъдат разделени на частични поръчки, ако няма достатъчна ликвидност за изпълнение на цялата поръчка на най-добрата налична цена.
 • IOC (Immediate or Cancel) - изпълнява възможно най-голяма част от поръчката ви на най-добрата налична цена
  Ако цялата поръчка не може да бъде изпълнена на най-добрата налична цена, останалата част се анулира.
 • FOK (Fill or Kill) - когато искате цялата поръчка да бъде изпълнена на най-добрата налична цена
  Ако цялата поръчка не може да бъде изпълнена на най-добрата налична цена, цялата поръчка се анулира (няма частични поръчки).

TIMEFRAME: ЗАВЪРШВАНЕ НА ТРАНЗАКЦИЯ

FXCM се старае да обработва поръчките в рамките на милисекунди; въпреки това няма точна времева рамка за обработка на поръчките.

ЕТАПИ: ЗАВЪРШВАНЕ НА ТРАНЗАКЦИЯ

Когато клиент подаде нареждане, FXCM първо проверява сметката за достатъчен маржин. След това нареждането се съпоставя с котировките на доставчиците на ликвидност. След това хеджиращата поръчка се изпраща на доставчика на ликвидност за изпълнение. Накрая поръчката на клиента се изпълнява и се актуализират отворените/затворените позиции.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ: ЗАВЪРШВАНЕ НА ТРАНЗАКЦИЯ

Възможно е да има изключения от типичната транзакция, като например забавяния, дължащи се на необичайна обработка на нареждания или неизправности с вътрешни или външни процеси. В такива случаи FXCM уведомява клиентите възможно най-бързо, в зависимост от сложността на проблема.

Целта на FXCM е да уведомява клиентите за тези видове изключения възможно най-бързо, но времето за уведомяване понякога зависи от сложността на разглеждания проблем.

 • Trading station: ако възникне необичайна обработка на пазарна поръчка, поръчката ще бъде подчертана в червено, а в прозореца "Поръчки" в колоната "Статус" ще бъде посочено "изпълнена" или "обработка". В тези случаи поръчката е в процес на изпълнение, но е в процес на изчакване, докато FXCM не получи потвърждение от доставчика на ликвидност, че котираните цени са все още налични. В периоди на голям обем на търговия е възможно да се образува опашка от поръчки. Това увеличение на постъпващите поръчки понякога може да създаде условия, при които има забавяне от страна на доставчиците на ликвидност при потвърждаването на определени поръчки.
 • Metatrader 4 ("MT4"): ако възникне необичайна обработка на пазарна поръчка, прозорецът на поръчката ще остане отворен в платформата за търговия и ще отразява грешка в обработката. В тези случаи поръчката е в процес на изпълнение, но е в процес на изчакване, докато FXCM не получи потвърждение от доставчика на ликвидност, че котираните цени са все още налични. В периоди на голям обем на търговия е възможно да се образува опашка от поръчки. Това увеличение на постъпващите поръчки понякога може да създаде условия, при които има забавяне от страна на доставчиците на ликвидност при потвърждаването на определени поръчки.

Научете повече за Видове пазарни поръчки в Trading Station.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}