Как можем да помогнем?

DOT/USD

Токенът DOT е местният токен на мрежата Polkadot. Като такъв той изпълнява няколко жизненоважни роли в системата. Използва се за участие в управленски решения, включително внасяне на предложения, гласуване и обвързване. Той може да служи и като електронна платежна система.

Часове за търговия

Моля, кликнете тук за часовете за търговия.

Имайте предвид обаче, че часовете могат да се променят в зависимост от лятното часово време. Всички празнични часове ще бъдат публикувани тук.

Спред

DOT/USD има променливи спредове, които ще се разширяват и стесняват в зависимост от пазарните условия.

Мин/макс размер на договора

Минималният брой договори за едно кликване (сделка) за DOT/USD е 1.

Максималният брой договори за едно кликване (сделка) за DOT/USD е 400.

Минимална цена на пипса (стойност)

За 1 договор DOT/USD има минимална стойност от 0,01 USD на пункт (Стойността на пункт може да е различна, ако сметката Ви е деноминирана в друга валута. Моля, вижте прозореца Simple Dealing Rates в Trading Station за тази стойност).

Местоположението на пипса/пункта е показано по-долу. Всяко движение на цената от 0,01 на DOT/USD е 1 пип/пункт.

Брой договори на FXCM към един Polkadot.

в момента 1 договор FXCM DOT/USD се равнява на един Polkadot.

Изисквания за марж

Изискванията за маржин на DOT/USD се актуализират малко след отварянето на пазара (неделя 18:00 ET) и след това ежедневно между 17:00 ET и 18:00 ET.

DOT/USD е с ливъридж 2:1 и новото изискване за маржин ще бъде еквивалентно на половината от условната стойност на 1 договор в 17:00 ч. ЕТ.

Например, ако курсът DOT/USD е 52,000 между 17:00 и 18:00 ч. ЕТ всеки ден, изискването за маржин за 1 договор ще бъде актуализирано на 26,00 USD

DOT/USD е волатилен инструмент и в случай че има значително движение на пазара в рамките на деня, изискванията за маржин могат да бъдат актуализирани в рамките на деня

Овърнайт финансиране

DOT/USD има такса за овърнайт финансиране (показва се като Роловър в платформата Trading Station)

Текущата такса за овърнайт финансиране е 0% (годишно) за къси позиции и -25% (годишно) за дълги позиции и е тройна в петък.

Ограничения на търговията

FXCM разрешава търговия с дълги и къси позиции на всички наши инструменти за търговия.

Въпреки това, поради високата волатилност и ниската ликвидност при търговията с криптовалути, може да има случаи, в които да не може да се отварят нови позиции на Polkadot (DOT/USD).

По време на всеки период, в който върху Polkadot (DOT/USD) е приложено ограничение за търговия, всички пазарни поръчки или задействани чакащи поръчки за влизане ще бъдат отхвърлени и изтрити.

На екрана ви ще се появят изскачащи прозорци, които ще ви информират за причината за отхвърлянето.

Всички ограничения са временни и ще повлияят само на способността ви да въвеждате сделки.

Все още ще можете да затваряте отворени позиции.

Друга информация

DOT/USD няма минимално стоп разстояние

В момента стоповете и лимитите могат да се задават само на 50% от стойността.

Моля, имайте предвид, че DOT/USD не е наличен за сметки в MT4.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}