Как можем да помогнем?

Бих искал да изпратя средства, като използвам различен метод, различен от предоставените от вас опции. Как мога да направя това?

Вариантите за депозиране, които FXCM предлага, са подбрани така, че да предоставят най-удобните и надеждни възможности за захранване на Вашата сметка. Всеки метод, различен от изброените, не се препоръчва и може да попречи на FXCM да кредитира средствата по Вашата сметка или да доведе до забавяне.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}