Как можем да помогнем?

Мога ли да изпращам средства чрез обменна къща?

FXCM не може да приема средства, изпратени чрез обменни къщи. Тези видове финансови институции се считат за високорискови за изпиране на пари. Всички средства, получени чрез този метод, ще бъдат върнати при получаването им.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}