Как можем да помогнем?

Рискове при търговия с криптовалута в FXCM

Волатилност, пазарен пропуск и слипидж
Криптовалутите имат по-висока волатилност от всеки друг продукт, наличен за търговия в FXCM, и пазарната ликвидност ще се колебае.

В резултат на това скоковете в цената са често срещани и често може да възникне отрицателен слипидж при стоп и пазарни поръчки.

Пропуск през уикенда
Търговията с криптовалути се извършва 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, но платформата на FXCM е затворена за търговия през уикенда. Съществува възможност за големи пазарни движения през уикенда. През това време няма да можете да влизате или излизате от позиции

Ако Вашият стоп или лимит цена бъдат надхвърлени през уикенда, Вашата сделка ще се задейства за затваряне при отваряне на пазара на FXCM и ще се изпълни на най-добрата налична цена по това време.

Препоръчително е да затворите поръчката си преди затварянето през уикенда, ако искате да избегнете въздействието на евентуално движение през уикенда.

Разходи за търговия
Разходите за поддържане на позиция след 17:00 ч. EST са по-високи (като % от номиналния обем) при криптовалутите.
Разходите за финансиране се показват като "Роловър" в прозорците Simple и Advanced Dealing Rates в платформата Trading Station.
За да се избегнат разходите за финансиране, позициите могат да бъдат затворени преди дневното затваряне на пазара.

Разходите за финансиране и спредът трябва да се вземат предвид преди сключването на каквито и да било сделки с криптовалути.

Справка за цените
Търговията с криптовалути се извършва по целия свят на много нерегулирани борси и цената на определена криптовалута може да варира значително на различните борси.

Ние формираме нашите цени с позоваване на цените, които получаваме от избрани от нас източници на цени; след това премахваме цените, които считаме за неточни, отклоняващи се или остарели; след това изчисляваме среднопретеглена стойност, като използваме наличната ликвидност, свързана с всяка цена; и след това прилагаме нашата надценка, която може да е различна за всеки инструмент.

Въпреки това цената на FXCM ще се различава от текущата цена и движенията на всяка конкретна базова борса.

Променливи спредове

Предвид горепосочената методология за ценообразуване, спредът следователно ще бъде променлив и ще се стеснява и разширява в зависимост от ликвидността и волатилността на пазара.

Смущения и отклонения в ценообразуването

В случай на преустановяване на търговията, прекратяване, отклонения или всяко друго събитие, което може да доведе до прекратяване на търговията за определена криптовалута. Търговията със CFD-та също може да бъде прекратена в FXCM.
За притежателите на открити позиции FXCM ще определи в съответствие с пазарната практика подходящата корекция, ако има такава, която да бъде направена в текущата стойност или количество на Вашите позиции, за да се запази икономическият еквивалент на Вашата позиция преди съответното събитие или за да се отрази ефектът от събитието върху Вашата позиция.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}