Как можем да помогнем?

EOS/USD

EOS е криптовалутата на мрежата EOS - блокчейн платформа, създадена за разработване на dApps (разпределени приложения). Основната цел на EOS е да се изгради много по-скалируема, по-бърза и по-ефективна версия на Ethereum

Часове за търговия
Моля, кликнете тук за часовете за търговия.

Моля, имайте предвид обаче, че часовете могат да се променят в зависимост от лятното часово време. Всички празнични часове ще бъдат публикувани тук.

Спред
EOS/USD има променливи спредове, които ще се разширяват и стесняват в зависимост от пазарните условия.

Максимален размер на договора
Максималният брой договори за едно кликване (сделка) за EOS/USD е 1000.

Минимална цена на пип (стойност)
EOS/USD има минимална стойност от 0,01 USD на пункт (Стойността на пункт може да е различна, ако сметката ви е деноминирана в друга валута. Моля, вижте прозореца Simple Dealing Rates в Trading Station за тази стойност)

Местоположението на пип/пункт е показано по-долу. Всяко движение на цената от 0,01 на EOS/USD е 1 пип/пункт

Брой договори на FXCM към един EOS.
в момента 1 договор FXCM EOS/USD е еквивалентен на един EOS.

Изисквания за маржин
Изискванията за маржин на EOS/USD се актуализират малко след отварянето на пазара (неделя 18:00 ч. ET) и след това се актуализират ежедневно между 17:00 ч. ET и 18:00 ч. ET.
EOS/USD е с ливъридж 2:1 и новото изискване за маржин ще бъде еквивалентно на половината от номиналната стойност на 1 договор в 17:00 ч. ET.
Например, ако курсът на EOS/USD е 30,00 между 17:00 и 18:00 ч. ET, изискването за маржин за един договор ще бъде актуализирано на 15,00 USD
EOS/USD е волатилен инструмент и в случай че има значително движение на пазара в рамките на деня, маржин изискванията могат да бъдат актуализирани в рамките на деня

Овърнайт финансиране
EOS/USD има такса за овърнайт финансиране (показва се като Роловър в платформата Trading Station).

Текущата такса за овърнайт финансиране е 0% (годишно) за къси позиции и -25% (годишно) за дълги позиции и е тройна в петък.

Ограничения за търговия
FXCM позволява търговия с дълги и къси позиции на всички наши инструменти за търговия.
Въпреки това, поради високата волатилност и ниската ликвидност при търговията с криптовалути, може да има случаи, в които да не може да се откриват нови позиции на EOS (EOS/USD).

По време на всеки период, в който за EOS (EOS/USD) е приложено ограничение за търговия, всички пазарни поръчки или задействани чакащи поръчки за влизане ще бъдат отхвърлени и изтрити.

На екрана ви ще се появят изскачащи прозорци, които ще ви информират за причината за отхвърлянето.

Всички ограничения са временни и ще повлияят само на способността ви да въвеждате сделки.
Все още ще можете да затваряте отворени позиции.

Друга информация
EOS/USD няма минимално стоп разстояние

Стоповете и лимитите в момента могат да се задават само на 50% от стойността.

EOS/USD е достъпна само за сметките в Trading Station.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}