Как можем да помогнем?

CryptoMajors

Кошницата CryptoMajors е уникален продукт, който съчетава Bitcoin (BTC/USD), Ether (ETH/USD), Litecoin (LTC/USD) и Bitcoin Cash ABC (BCH/USD) в един инструмент и представлява бенчмарк, предназначен да отразява промяната в стойността в щатски долари на кошница от криптовалути с най-голям пазарен дял към момента на създаване на кошницата.

Индексът стартира на 31 декември 2020 г. при стойност 100 щатски долара. Той представлява промените в стойността от началото, на позиция от 25 USD във всеки от компонентите:

МонетаТежест
Биткойн (BTC/USD)25%
Етер (ETH/USD)25%
Litecoin (LTC/USD)25%
Bitcoin Cash (BCH/USD)25%

Часове за търговия

Моля, кликнете тук за часовете за търговия (вижте "Всички криптовалути")

Моля, имайте предвид обаче, че часовете могат да се променят в зависимост от лятното часово време. Всички празнични часове ще бъдат публикувани тук.

Спред

CryptoMajors има променливи спредове, които ще се разширяват и стесняват в зависимост от пазарните условия.

Максимален размер на договора

Максималният брой договори за едно кликване (сделка) за CryptoMajors е 200.

Минимална цена на пипса (стойност)

CryptoMajors има минимална стойност от 1,00 USD на пункт (Стойността на пункт може да е различна, ако сметката Ви е деноминирана в друга валута. Моля, вижте прозореца Simple Dealing Rates в Trading Station за тази стойност).

Местоположението на пипса/пункта е показано по-долу. Всяко движение на цената от 1,00 на CryptoMajors е 1 пип/пункт.

Изисквания за марж

Изискванията за маржин на CryptoMajors се актуализират малко след отварянето на пазара (неделя 18:00 ET) и след това се актуализират ежедневно по време на пазарната пауза (между 16:45 ET и 18:00 ET ежедневно).

CryptoMajors е с ливъридж от 2:1 и новото изискване за маржин за влизане ще бъде еквивалентно на половината от условната стойност на 1 договор в 17:00 EST.

Например, ако курсът на CryptoMajors е 200,00 по време на пазарната пауза, изискването за входния маржин за един договор ще бъде актуализирано на 100,00 USD

CryptoMajors е волатилен инструмент и в случай че има значително движение на пазара в рамките на деня, изискванията за маржин може да бъдат актуализирани в рамките на деня

Овърнайт финансиране

CryptoMajors има такса за овърнайт финансиране (показва се като Роловър в платформата Trading Station).

Текущата такса за овърнайт финансиране е 0% (годишно) за къси позиции и -25% (годишно) за дълги позиции и е тройна в петък.

Ограничения на търговията

FXCM разрешава търговия с дълги и къси позиции на всички наши инструменти за търговия.

Въпреки това, поради високата волатилност и ниската ликвидност при търговията с криптовалути, може да има случаи, в които да не могат да се откриват нови позиции в CryptoMajors.

По време на всеки период, в който на CryptoMajors е приложено ограничение за търговия, всички пазарни поръчки или задействани чакащи поръчки за влизане ще бъдат отхвърлени и изтрити.

На екрана ви ще се появят изскачащи прозорци, които ще ви информират за причината за отхвърлянето.

Друга информация

В случай че един от отделните компоненти на кошницата не получи актуализация на цената в продължение на 1 минута, CryptoMajors ще стане временно нетъргуем. Това може да доведе до висящи поръчки на TS2 или до отхвърлени поръчки на MT4. Препоръчваме да търгувате с повишено внимание около Отваряне и Затваряне на пазара и всеки друг период на ниска ликвидност.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}