Как можем да помогнем?

Ще ми бъде ли начислена такса за конвертиране на валута?

Транзакциите с кредитни или дебитни карти се конвертират в основната валута на Вашата сметка за търговия в FXCM, когато е приложимо. Възможно е издателят на кредитната/дебитната Ви карта да Ви наложи допълнителни такси за конвертиране на валута.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}