Как можем да помогнем?

Депозитът с моята кредитна или дебитна карта е бил отказан, но картата ми е била таксувана. Какво трябва да направя?

Ако транзакцията с картата ви е била отказана, тя трябва да бъде премахната от сметката ви обикновено в рамките на няколко работни дни.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}