Как можем да помогнем?

Какво представлява сертификатът за учредяване?

Сертификатът за учредяване (известен също като устав) е документ, който обикновено се подава в местното правителство или друг регулаторен орган като доказателство за регистрация на бизнеса. Този или други подобни удостоверителни документи трябва да придружават корпоративните заявления.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}