Как можем да помогнем?

Какво представлява уставът на организацията?

Уставът на организацията посочва целта, с която е създадено дружеството, посочва членовете на дружеството и допустимостта средствата на дружеството да се използват за инвестиции или други подобни удостоверителни документи, които трябва да се приложат към това заявление. Този документ трябва да включва и разбивка на дяловете на дружеството. Ако някой от акционерите притежава повече от 25% от дружеството, FXCM ще изиска от това лице документ за самоличност и доказателство за местоживеене.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}