Как можем да помогнем?

Как мога да предоставя разбивката на акциите/регистъра на акциите?

Корпоративната разбивка на акциите или Регистърът на акциите трябва да бъдат в рамките на официалния устав на организацията. Ако подробностите не са включени в корпоративната документация, моля, свържете се с FXCM в най-кратък срок.

FXCM не установява отношения по сметки с лица, които издават "инструменти на приносител." Инструментите на приносител са изцяло собственост на лицето, което физически държи документа на приносител, и фирмата-емитент не регистрира собственика на акциите, нито проследява прехвърлянията на собствеността.

Моля, уверете се, че в корпоративните ви документи е посочено, че вашето образувание има право да издава само "Регистрирани форми на собственост".

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}