Как можем да помогнем?

Chainlink (LINK/USD)

Chainlink (LINK) е токън на Ethereum, който захранва децентрализираната оракулска мрежа Chainlink. Тази мрежа позволява на интелигентните договори в Ethereum да се свързват по сигурен начин с външни източници на данни, API и платежни системи. Мрежата е предназначена да се използва за улесняване на прехвърлянето на защитени от фалшифициране данни от източници извън веригата към интелигентни договори във веригата.

Часове за търговия
Моля, кликнете тук за часовете за търговия.

Моля, имайте предвид обаче, че часовете могат да се променят в зависимост от лятното часово време. Всички празнични часове ще бъдат публикувани тук.

Спред
LINK/USD има променливи спредове, които ще се разширяват и стесняват в зависимост от пазарните условия.

Мин/макс размер на договора
Максималният брой договори за едно кликване (сделка) за LINK/USD е 700.

Минимална цена на пипса (стойност)
За 1 договор LINK/USD има минимална стойност от 0,01 USD на пункт (Вашата стойност на пункт може да бъде различна, ако сметката Ви е деноминирана в друга валута. Моля, вижте прозореца Simple Dealing Rates в Trading Station за тази стойност).

Местоположението на пипса/пункта е показано по-долу. Всяко движение на цената от 0,01 на LINK/USD е 1 пип/пункт.

Брой договори на FXCM към един Chainlink.
1 договор FXCM LINK/USD в момента се равнява на един Chainlink.

Изисквания за марж
Изискванията за маржин на LINK/USD се актуализират малко след отварянето на пазара (неделя, 18:00 ч. ЕТ) и след това ежедневно между 17:00 ч. и 18:00 ч. ЕТ.
LINK/USD е с ливъридж 2:1 и новото изискване за маржин ще бъде еквивалентно на половината от условната стойност на 1 договор в 17:00 ч. ЕТ.
Например, ако курсът на LINK/USD е 10,000 между 17:00 и 18:00 ч. ЕТ ежедневно, изискването за маржин за 1 договор ще бъде актуализирано на 5,00 USD
LINK/USD е волатилен инструмент и в случай че има значително движение на пазара в рамките на деня, изискванията за маржин може да бъдат актуализирани в рамките на деня

Овърнайт финансиране
LINK/USD има такса за овърнайт финансиране (показва се като Роловър в платформата Trading Station).
Текущата такса за овърнайт финансиране е 0% (годишно) за къси позиции и -25% (годишно) за дълги позиции и е тройна в петък.

Ограничения на търговията
FXCM разрешава търговия с дълги и къси позиции на всички наши инструменти за търговия.
Въпреки това, поради високата волатилност и ниската ликвидност при търговията с криптовалути, може да има случаи, в които да не може да се откриват нови позиции на LINK/USD.

По време на всеки период, в който към LINK/USD е приложено ограничение за търговия, всички пазарни поръчки или задействани чакащи поръчки за влизане ще бъдат отхвърлени и изтрити.
На Вашия екран ще се появят изскачащи прозорци, които ще Ви информират за причината за отхвърлянето.
Всички ограничения са временни и ще засегнат само способността Ви да въвеждате сделки.
Все още ще можете да затваряте отворени позиции.

Друга информация
LINK/USD няма минимално стоп разстояние
Стоповете и лимитите в момента могат да се задават само на 50% от стойността.
LINK/USD не е наличен за сметки в MT4

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}