Как можем да помогнем?

Каква е най-малката сума, с която може да се движи цената на CFD?

При повечето условия минималното движение на цената на всеки CFD е подобно на това на базовия инструмент. За да видите пълните спецификации за всеки актив, вижте Ръководство за CFD продукти.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}