Как можем да помогнем?

Каква е цената на финансиране на индексните ДЗР?

В FXCM разходите за финансиране на вашата CFD търговия се наричат "роловър". Това е лихвата, която се плаща за задържане на позицията след 17:00 ч. EST и се базира на размера на позицията.

Формулата за разходите за финансиране е следната:

[Последната Цена на затваряне * [(Съответна референтна ставка/100) + надбавка на FXCM]/брой дни] * Размер на сделката * 0,1

Обърнете внимание, че надценката за финансиране за дълги позиции на ДЗР е +3%, а за къси позиции е -3% за инструменти в щатски долари и -2,5% за други инструменти.

За да се отчете задържането на позицията през уикенда, има 3-кратен роловър в сряда за XAU/USD и XAG/USD и 3-кратен роловър в петък за другите ДЗР продукти. Освен това няма роловър по време на празници, но има допълнителен роловър за дни преди празника.

Моля, кликнете тук, за да видите таблица, в която е посочено колко дни на роловър ще бъдат приложени към отворените позиции в 17:00 ч. EST на всеки ден за търговия.

За да избегнете роловъра, можете да затворите позицията си преди 17:00 EST и таксата няма да се прилага.

Предстоящите дивиденти също могат да окажат влияние върху овърнайт разходите, за повече информация относно дивидентите, моля, кликнете тук.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}