Как можем да помогнем?

Какво е справедлива стойност?

Справедливата стойност е изчисление, в което се отчитат различни неща, които са склонни да влияят върху цената на фючърсен договор за борсов индекс, като например лихви и дивиденти. Корекцията за справедлива стойност често се прилага от много медии при цитиране на цени на пазарни индекси въз основа на фючърсни договори.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}