Как можем да помогнем?

Какво е "пипс" за CFD-та?

Пип е нарастването, което FXCM използва за отчитане на печалбите и загубите. Това е стандартът, използван на валутния пазар, на мястото на "точките" или "тиковете". При валутните инструменти "пипсът" е предпоследната цифра в ценовата оферта. При CFD продуктите "пипсът" е последната цифра в ценовата оферта.

Стойността на един пипс зависи както от CFD продукта, който търгувате, така и от валутата, в която е деноминирана сметката ви, и от размера на вашата сделка. Можете да видите текущата стойност на пипса на всеки инструмент в сметката си в прозореца Dealing Rates (Търговски курсове), в полето Pip Cost (Цена на пипса).

CFDs Pip Cost

Цената на пипа показва колко печалба или загуба струва 1 пип, ако държите 1 CFD на този инструмент. Тя се показва във валутата, в която е деноминирана сметката ви. Тъй като FXCM отчита печалбите и загубите в пипсове и автоматично коригира печалбите и загубите във валутата на Вашата сметка, можете да търгувате с борсови индекси в много държави, без да е необходимо да поддържате сметки в различните валути на тези държави. Trading Station извършва всички конвертирания вместо вас.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}