Как можем да помогнем?

Какви са ползите от използването на CFD-та за хеджиране на експозиция към базисен актив вместо използването на опции или фючърси?

CFD-тата осигуряват линейна възвръщаемост: повишаването или понижаването на базовия актив ще доведе до еквивалентно повишаване или понижаване на баланса по сметката на търговеца. Освен това, за разлика от опциите, не е необходимо да се плащат първоначални премии. Друго предимство на хеджирането със CFD-та е, че има по-малко ограничения за търговия и не е необходимо да се получава достъп до множество борси.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}