Как можем да помогнем?

Какво представляват дивидентите на ДЗР върху индекси?

Дивидентите могат да окажат влияние върху размера на овърнайт разходите, които плащате или печелите по Вашата позиция в ДЗР върху индекс. ДЗР върху индекс се състоят от група акции, които могат да изплащат дивиденти през годината. Когато се изплаща дивидент за дадена акция, стойността на акцията ще спадне, а следователно и стойността на индекса.

Късите позиции ще бъдат положително повлияни от спада в цената на индекса, докато дългите позиции са негативно повлияни.

Корекциите за дивидент се прилагат при ДЗР върху индекси, за да се неутрализира въздействието на спада в Цената на индекса.

Как дивидентите влияят на моята сделка?

Ако сте с дълга позиция в ДЗР върху индекс, ви се кредитира корекция на дивидентите. Ако сте на къса позиция, ще ви бъде дебитирана корекция на дивидентите.

Нека да дадем пример.

Имате къса позиция на SPX500 и държите тази позиция след 17:00 ч. EST в навечерието на датата на излизане на дивидента на акция, свързана с този конкретен индекс.

Цената на индекса ще бъде коригирана във ваша полза (въз основа на размера на изплатените дивиденти и тежестта на конкретната акция/акции в рамките на индекса) и от сметката ще бъде дебитирана корекция за дивиденти.

Имайте предвид, че има и други фактори, които влияят върху цената на индекса, и индексът може да спадне повече или по-малко от точния размер на корекцията на дивидентите.

Как мога да избегна плащането на дивиденти при ДЗР върху индекс?

За да избегнете плащането на дивиденти, можете да затворите позицията си преди 17:00 ч. EST и таксата няма да се прилага.

Защо дългите позиции се кредитират по-малко, отколкото късите се дебитират?

Разликата е резултат от надценката на FXCM.

Къде мога да видя предстоящите дивиденти?

Диапазоните на предстоящите дивиденти могат да бъдат намерени тук, а дневната сума на дивидента може да бъде видяна от прозореца за Simple dealing rates в платформата Trading Station в колоните, обозначени като "Div S" (За позиции за продажба/къси позиции) или "Div B" (За позиции за покупка/дълги позиции).

Моля, обърнете внимание: Предстоящите дивиденти се показват в контра валутата на инструмента (Например, ако при AUS200 се покаже "Div B" 0.23, това би било кредит от 0.23 AUD за минимален размер на сделката или ако при US30 се покаже "Div S" -1.32, това би било дебит от 1.32 USD за минимален размер на сделката)

Къде мога да видя минали дивиденти?

Изплатените или спечелените дивиденти за конкретна позиция могат да бъдат намерени в извлечението от сметката.

Достъпът до извлеченията от сметките се осъществява чрез бутона "Отчет" в платформата Trading Station (настолна, уеб или мобилна) или чрез въвеждане на www.myfxcm.com, като използвате потребителското име на сметката, за която искате да стартирате отчета. От менюто отидете на Моята информация->Отчети. Попълнете всяко поле, както желаете, и след това кликнете върху синия бутон Get Report (Генериране на отчет).

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}