Как можем да помогнем?

Какво представляват договорите за разлика?

Клиентите на FXCM могат да търгуват с борсови индекси, петрол и благородни метали от своята Trading Station наFXCM, като използват CFD-та. CFD е съкращение от Contract for Difference (договор за разлика). CFD-та са специализирани и популярни извънборсови финансови продукти, които позволяват на търговците лесно да заемат широки пазарни позиции на различни финансови пазари.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}