Как можем да помогнем?

Променят ли се изискванията за маржин за CFD-та?

Да, маржин изискванията могат периодично да се променят, за да се отчетат промените в пазарната волатилност и валутните курсове. Всички промени в маржин изискванията ще бъдат показани в колоната MMR в прозореца Simple Dealing Rates (Обикновени търговски курсове) на Trading Station. Промените в изискванията за маржин ще бъдат отразени и в Ръководство за CFD продукти.

Моля, имайте предвид, че търговията с маржин носи значителен риск от загуба и не е подходяща за всички инвеститори.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}