Как можем да помогнем?

Има ли повторни котировки?

Не, FXCM поддържа политика на забрана на повторните котировки за поръчките за форекс, индекси, метали и петрол. Възможно е да съществуват обстоятелства, основани на размера на поръчката, модела на търговия и/или пазарните условия, при които лицата може да не получат изпълнение на заявената цена. В такива случаи поръчките се изпълняват по следващия наличен курс в рамките на параметрите на търговеца. Всички цени зависят от активността и условията на базовия пазар.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}