Как можем да помогнем?

Има ли определени часове, в които CFD-тата са по-активни?

Тъй като цената на CFD се базира на цената на базовия актив, пиковите часове за търговия обикновено са часовете, в които борсата за базовия актив е отворена. За няколко CFD продукта има и часове за търговия извън пика, когато активите се търгуват на електронните пазари.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}