Как можем да помогнем?

Търговия

Страница 2 от 2

Индикаторът Speculative Sentiment (SSI) е мощен контравариантен индикатор, който може да ви помогне да откриете възможности за търговия, като оценява позиционирането на трейдърите и настроенията на валутния пазар. Ако мнозинството от трейдърите са с дълги позиции, тенденцията на контрарианския индикатор…

Моля, регистрирайте се за VPS, като изпратите формуляра за регистрация за VPS онлайн В началото на месеца (между 1-во и 15-то число) от някоя от вашите сметки в FXCM ще бъде дебитирана такса, равна на 30 единици от базовата валута…

След като завършите процеса на поръчка, ще ви бъде представена връзката за изтегляне на вашето приложение. Щракването върху тази връзка изтегля файловете, които са ви необходими, за да използвате приложението си. Връзката за изтегляне на вашето приложение се намира в…

Ако трябва да изтеглите файловете на приложението си по някое време в бъдеще, моля, направете справка с първоначалния имейл за потвърждение на поръчката. Този имейл за потвърждение ви е бил изпратен малко след като сте подали поръчката си. Темата на…

Всяко приложение включва собствени инструкции за инсталиране, които съдържат и обща информация за това как да използвате приложението. След като изтеглите дадено приложение, разархивирайте изтегления файл, за да откриете текстовия файл с инструкции за инсталиране ("installation-instructions.txt").

Регистрационният ви ключ е изпратен в имейл, отделен от потвърждението за покупка. Моля, проверете електронната си поща за съобщение със заглавие на темата: FXCM: Your Registration Key

Разархивирайте zip файла, който сте получили при изтеглянето на приложението. Така ще откриете текстов файл, наречен "Getting Started.pdf" Този документ съдържа обща информация, която обяснява как да използвате приложението и да регулирате настройките му.