Индикаторът Speculative Sentiment (SSI) е мощен контравариантен индикатор, който може да ви помогне да откриете възможности за търговия, като оценява позиционирането на трейдърите и настроенията на валутния пазар. Ако мнозинството от трейдърите са с дълги позиции, тенденцията на контрарианския индикатор…