Как можем да помогнем?

Rollover

Роловър е лихвата, платена или спечелена за държане на позиция през нощта. Всяка валута има овърнайт лихвен процент, свързан с нея, и тъй като Форекс се търгува по двойки, всяка сделка включва не само две различни валути, но и техните…

FXCM внимателно следи и ясно показва процентите на роловър в нашата платформа Trading Station. Моля, имайте предвид, че лихвените проценти се предоставят на FXCM от множество доставчици на ликвидност. Полагаме всички усилия да показваме лихвените проценти за роловър един ден…

Роловър е лихвата, платена или спечелена за държане на позиция през нощта, като всеки клиент, който държи отворена позиция в края на търговския ден (17:00 ч. EST), ще бъде кредитиран или дебитиран с роловър. Повечето доставчици на ликвидност са затворени…

17:00 ч. EST в Ню Йорк се счита за начало и край на деня за валутна търговия. Всички позиции, които са отворени точно в 17:00 EST, се считат за държани през нощта и подлежат на роловър. Позиция, отворена в 17:01…