Как можем да помогнем?

Изпълнение & Ролоувър

Страница 3 от 3

FXCM внимателно следи и ясно показва процентите на роловър в нашата платформа Trading Station. Моля, имайте предвид, че лихвените проценти се предоставят на FXCM от множество доставчици на ликвидност. Полагаме всички усилия да показваме лихвените проценти за роловър един ден…

Роловър е лихвата, платена или спечелена за държане на позиция през нощта, като всеки клиент, който държи отворена позиция в края на търговския ден (17:00 ч. EST), ще бъде кредитиран или дебитиран с роловър. Повечето доставчици на ликвидност са затворени…

17:00 ч. EST в Ню Йорк се счита за начало и край на деня за валутна търговия. Всички позиции, които са отворени точно в 17:00 EST, се считат за държани през нощта и подлежат на роловър. Позиция, отворена в 17:01…

Нашите цени ще бъдат обективното ни виждане за офертите и предложенията, които са на разположение на независими пазарни участници по отношение на сделки с нормален пазарен размер, и са основният начин, по който ще гарантираме, че клиентът получава възможно най-добрия…

FXCM предприема необходимите стъпки, за да гарантира, че сделките се изпълняват на посочената цена с възможно най-добър резултат за нашите клиенти. Поради бързо променящите се пазари понякога изпълнението на сделките може да бъде на цена, която вече не е най-добрата…